DE VRAAG

KUNNEN JULLIE EEN NAAM EN EEN CAMPAGNE BEDENKEN VOOR ONZE NIEUWE ZIEKMELDINGS-APP EN ONS NIEUWE ZIEKTEVERZUIMPROTOCOL?

DE OPLOSSING

ZIEK ZIJN IS AL VERVELEND GENOEG

Maar vooral de nasleep en het ziekmeldingsproces zijn in de praktijk vaak een groter drama dan de ziekte zelf. Allereerst de melding zelf. Die blijft per definitie te lang liggen – soms weken –  voordat er daadwerkelijk wat gebeurt. En de mensen die er iets mee moeten (leidinggevenden en teamchefs) hebben er geen tijd voor en geen zin in. Laat staan dat zij zich kunnen bezighouden met de gezondheid en inzetbaarheid van hun mensen op de lange termijn. Daarom heeft Friesland Campina een ziekmeldingsapp ontwikkeld; die wij heel toepasselijk de BeterschApp hebben genoemd. Hiermee melden werknemers zich ziek, en wordt automatisch het nieuwe ziekteverzuimprotocol uitgerold. Waardoor werknemers zo snel mogelijk een gericht hersteltraject ingaan, en de leidinggevenden hun echte werk kunnen gaan doen.

RESULTAAT

Meer naamsbekendheid

MEER NAAMSBEKENDHEID

Werkgeversschap is bekend.

Views op social media

+6000+ VIEWS

Op social media.

Verdubbelen van kandidaten

EEN VERDUBBELING

Van het aantal kandidaten.

Beterschapp karakters
group-row2
group-row3

Meer weten?

Neem contact op met ons.