fbpx
t_gwr_header

DE VRAAG VAN Gemeente Westerkwartier

Hoe kunnen we de inwoners van de Gemeente Westerkwartier informeren over het toekomstbestendig maken van hun woning? En hoe kunnen we hen vervolgens activeren om te investeren in hun woning door middel van duurzaamheidsmaatregelen en het reduceren van energieverbruik? Met als doel om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Ons plan

Het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente Westerkwartier kenmerkt zich door drie pijlers: duurzaam wonen, een duurzame leefomgeving en circulaire economie. Op basis van de vraag richten we ons op de eerste pijler: Duurzaam wonen. Hiervoor ontwikkelen we een strategie en concept voor een campagne rondom energiereductie en het verduurzamen van de eigen woning.

 

Creatie

Gemeente Westerkwartier streeft naar een CO-2 reductie van 50% in 2030 en wil in 2050 CO-2 neutraal zijn. Om dit doel te bereiken moet iedereen -bewoners, bedrijven en de gemeente zelf- zijn steentje bijdragen. Hierbij is het belangrijk dat iedereen, met of zonder grote beurs, doet wat hij of zij kan. Dit resulteerde in de campagne ‘Doen wat kan’.

We zoeken lokale ambassadeurs die willen vertellen over de duurzaamheidsmaatregelen die zij genomen hebben. Met deze beelden ontwikkelen we een heldere campagne die uit verschillende middelen bestaat. Flyers, DM’s, posters, video’s en een duurzaamheidskrant. Bewoners ontvangen een voucher voor een energiebespaarbox, waarmee ze zelf aan de slag kunnen in huis. Ook wordt er vanuit de gemeente een inkoopactie georganiseerd voor bewoners om hun huis tegen gereduceerd tarief te isoleren. Zodra deze actie van start gaat zal hier over gecommuniceerd worden én zullen we zichtbaar maken welke bewoners er meedoen, om zo anderen te inspireren ook te ‘doen wat zij kunnen’.

 

Het resultaat

We ontwikkelden iconen voor de drie pijlers van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente én de campagne ‘Doen wat kan’. Met behulp van portretten die we maakten van lokale ambassadeurs, creëerden we diverse communicatiemiddelen om de bewoners van de Gemeente Westerkwartier te informeren. Dat lijkt vooralsnog gelukt, want de beschikbaar gestelde energiebespaarboxen werden gretig aangevraagd om zelf aan de slag te gaan in huis. Deze zomer gaan we verder met het activeren van bewoners om deel te nemen aan de inkoopacties om hun huis te gaan isoleren.

RESULTAAT

testimonials_inwoordenbeeld

3 bewonerservaringen in beeld gebracht

verschillendedms

4 verschillende DM’s verzonden met verwijzing naar vouchercodes

huishouden_krant

19.102 huishoudens ontvingen een krant in het teken van duurzaamheid

verduurzamen

3 dagen na de eerste matdatum al 227 aanvragen voor een energiebespaarbox

t_mockup_dm_voucher_gwr_voor_achterzijde
t_mockup_drieluik_gwropen_dicht
t_gwr_krant_dicht
t_gwr_iphone_front

Meer weten?