fbpx

Het Vitaliteits- en InzetbaarheidsPlatform als ecosysteem voor werkgeluk

Stel: je werkt al 25 jaar in de verzekeringsbranche en hebt een passie voor het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Zou het dan niet mooi zijn als je die twee werelden kunt combineren? Voor Bart van Opstal, Adviseur Duurzame Inzetbaarheid op de afdeling Corporate Wellness van Aon, is het al jaren realiteit. Hij bedacht zelfs een speciaal platform om duurzame inzetbaarheid inzichtelijk te maken: het Vitaliteits- en InzetbaarheidsPlatform. Wij spraken hem hierover en vroegen naar zijn visie op werkgeluk.

 

 

Bart van Opstal

Adviseur duurzame inzetbaarheid
Corporate Wellness Aon

 

Waar komt jouw interesse voor duurzame inzetbaarheid vandaan?
“Ik vind vooral de mens erg interessant, met name vanuit psychologisch en filosofisch oogpunt. Waarom doet iemand wat hij doet? Wat beweegt diegene? Dan is de link met duurzame inzetbaarheid en vitaliteit snel gelegd. Want binnen die onderwerpen staat juist de mens centraal. En aangezien mijn eigen werkzaamheden al jarenlang bestaan uit het adviseren van bedrijven, vind ik het belangrijk hier veel over te weten. Als ik iets adviseer, wil ik begrijpen wat anderen én mijzelf beweegt om iets te doen. Ik geloof dat positieve aandacht voor vitaliteit je kwaliteit van leven verrijkt en mensen daadkrachtiger en gelukkiger maakt. Dat mag je best een persoonlijke drive noemen.”

 

Vind je dat het onderwerp genoeg aandacht krijgt?
“In elk geval meer dan vroeger. Toen lag de focus vooral op de mensen die uitvielen, op verzuim en arbeidsongeschiktheid. Maar de grootste populatie – de mensen die gewoon aan het werk waren – kreeg nauwelijks aandacht. Wat leeft er bij die medewerkers? Op het werk, maar vooral ook thuis. Heb je daar überhaupt een idee van? ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een bekend gezegde, maar dat brachten we nauwelijks in de praktijk. Dat bewustzijn is er tegenwoordig gelukkig meer. Er zijn allerlei factoren die ervoor zorgen dat we móeten kijken naar manieren om de belastbaarheid van mensen op peil te houden. Om te zorgen dat mensen inzetbaar blijven: duurzame inzetbaarheid.”

 

 

Waar wringt het dan toch nog voor bedrijven?
“Alle werkgevers vinden vitaliteit en het welzijn van medewerkers belangrijk. Daar bestaat geen twijfel over. Maar investeringen kosten geld. En dan wordt het plotseling lastiger. Want wat krijg ik daadwerkelijk voor terug? Veel werkgevers kijken er dan opeens toch anders tegenaan. Daarom probeerde ik dit inzichtelijk te maken via een speciale ‘kosten-baten-tool’. Die laat zien hoe investeringen in gezondheid, motivatie en een gezonde werk-privé balans een positieve invloed hebben op productiviteit en omzet. En wat het je kost als je die investeringen níet doet. Toch was de tool nog niet concreet genoeg, er viel meer uit te halen. En zo heb ik een speciaal platform bedacht.”

 

Hoe maakt dit Vitaliteits- en InzetbaarheidsPlatform het wel concreet?
“Als het gaat om duurzame inzetbaarheid beschikken maar weinig bedrijven over relevante data. We hebben vaak geen idee wat er leeft binnen de organisatie. Met dit platform kunnen we vragenlijsten uitzetten. Anders gezegd: we gaan de informatie halen. Zo brengen we in beeld wat er speelt onder de medewerkers, wat hun wensen zijn en waar verborgen risico’s zitten. We kunnen aantonen dat bepaalde omstandigheden je organisatie pijn gaan doen, als er niets verandert. Maar juist die zaken zie je vaak niet, omdat je ze niet terugvindt in – laten we zeggen – de boekhouding.  Het platform heeft dus in zekere zin een voorspellende gave.”

 

 

En wat gebeurt er precies met die data?
“De mens staat centraal. Afhankelijk van je scores krijg je interventies te zien die de werkgever aanbiedt. Die kun je via het platform direct aanvragen en activeren. Het VIP biedt op individueel niveau dus inzicht, met gericht advies en relevante interventies tot gevolg. Dat zit allemaal in het platform. Het is eigenlijk een ecosysteem met een marktplaats. En het is maatwerk, dus we spitsen het volledig toe op je organisatie. Zijn er al bestaande providers die de werkgever aanbiedt? Dan integreren we die gewoon in het platform, naast eventuele nieuwe diensten. Het platform wordt voor de werkgever een middel om te monitoren en waar nodig bij te sturen. Daarbij voldoet het aan alle privacy-eisen van de AVG.”

 

Wat is jullie doel met het platform?
“Wij streven naar steeds meer gezonde en vitale medewerkers. Want wij geloven dat die de basis vormen voor succes. Wij hopen werkgevers en werknemers onbewust bekwaam te maken door automatismen te creëren. En doordat we via de vragenlijsten big data verzamelen zorgen we ook nog eens voor relevante bewijslast bij de inzet van interventies en gezondheidsprogramma’s. Zo is een succesvolle uitrol van het platform goed voor werknemer, werkgever, providers en (zorg)verzekeraars. Of beter gezegd: iedereen wordt er gelukkiger door.”

 

Ja, geluk. Hoe kijk jij daar eigenlijk zelf tegenaan?
“Veel mensen ervaren tegenwoordig stress. Dat komt natuurlijk ergens vandaan. Ik vind dat jongeren vaak onterecht meekrijgen dat ze alles kunnen worden wat ze willen, als ze maar hun best doen. Iedereen moet succesvol, knap en slim zijn. Maar zo werkt het niet. Het creëert verwachtingen die je helemaal niet waar kan maken. We gaan ons teveel meten aan anderen. In het kader van werkgeluk is het belangrijk om te relativeren en niet onbewust allerlei hoge eisen te stellen. Want alles wat niet lukt, zie je als een persoonlijke tekortkoming en veroorzaakt stress. Geluk zit ook in de kleine momenten van een dag. Niet alles kan alleen maar leuk zijn. Of, zoals Freud ooit zei: ‘het gaat niet om de zin van het leven, maar de zin ín het leven’.”