#1 Trends – Humor in communicatie en reclame

“De humor in communicatie en campagnes wordt herontdekt”: de Adformatie wijdde er een artikel aan in het decembernummer, en ook tijdens hun nieuwjaar event #KoffiedikKijken werd het aangehaald: de humor is terug. Yes! Nadat de afgelopen 20 jaar een gestage afname lieten zien [...]